Consulta aquí els peatges on podràs gaudir del teu descompte.

Aquesta pàgina s'anirà actualitzant d'acord amb els nous itineraris aprovats per la Generalitat de Catalunya 

Túnels Barcelona - Cadí Autema Aucat

(*) Descompte aplicable únicament sobre la part de tarifa corresponent a la Generalitat de Catalunya.Consulta les condicions d'aplicació dels descomptes de les diferents concessionàries clicant el logo corresponent.