El 10/12/2021 s’ha publicat el nou Decret 398/2021, de 7 de desembre, de modificació del Decret 427/2011 que regula el descompte ECO adreçat a vehicles ecològics o eficients ambientalment.