EcoviaT és el portal on es poden registrar  els turismes que compleixin els requisits de baixa emissió i que vulguin gaudir del descompte ECO en els peatges de les autopistes. Per gaudir del descomptes es necessari disposar de viaT. Descompte aplicable de dilluns a divendres no festius.

El 10 de desembre de 2021 s’ha publicat al DOGC el Decret 398/2021, de 7 de desembre, que prorroga tres anys (fins al 31 de desembre de 2024) el descompte ECO en el preu dels peatges de les vies de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Recordar que per a ser beneficiari del descompte ECO cal fer ús d’un vehicle de baixes o zero emissions prèvia inscripció al Portal EcoviaT i és imprescindible, per a millor verificació i control de la concurrència dels requisits establerts, passar per a les vies senyalitzades com ECO a les autopistes C-32 Sud (Castelldefels – Sitges – El Vendrell).

A partir de l’1 de març de 2021 no s’admetrà cap reclamació ni s’efectuarà cap bonificació ECO dels trànsits amb vehicles inscrits al portal EcoviaT que no facin ús de les vies senyalitzades exclusivament com ECO en les autopistes indicades. (Recordar que les bonificacions ECO en aquesta autopista, C-32, es fan efectives a mes vençut).

Quins són els requisits? Consulta les emissions del teu vehicle No tens VIAT? Dóna't d'alta Gaudeix del descompte