Skip Navigation Links.
Sumari de registre
Requisits per acreditar-se com a vehicle de baixa emissió
Informació bàsica sobre protecció de dades
Comunicació de dades a altres autopistes
Dades personals
Dades de contacte i correspondència
Dades del vehicle
Documentació vehicle
Requisits per acreditar-se com a vehicle de baixa emissió

Els criteris aprovats per la Generalitat de Catalunya per tal de determinar si un vehicle pot acreditar-se com a vehicle de baixa emissió són els següents:

 • Requeriments tècnics per gaudir del Descompte ECO-General 30%:
 • vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 Km i híbrids no endollables.
 • vehicles de gas natural, GLP o biogàs.
 • vehicles de benzina o bioetanol que siguin Euro 6 o superior
 • Aquest sistema de descomptes acumulatius serà d'aplicació als vehicles de les categories tarifaries que a continuació s?indiquen:
 • Lleugers:
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes sense remolc.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Categoria II:
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 • Requeriments tècnics per gaudir del Descompte ECO-Específic 100%:
 • vehicles elèctrics purs
 • vehicles elèctrics d'autonomia estesa
 • vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km
 • vehicles d'hidrogen
 • Aquest sistema de descomptes acumulatius serà d'aplicació als vehicles de les categories tarifaries que a continuació s?indiquen:
 • Lleugers:
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes sense remolc.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Categoria II:
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 • Motocicletes, amb o sense sidecar.

 • (*)Camps obligatoris (**) Camps obligatoris per empreses (***) Camps obligatoris per gaudir de descomptes