El 28/11/2019 s’ha publicat el nou Decret 245/2019, de 26 de novembre, de modificació del Decret 427/2011 que regula el descompte ECO adreçat a vehicles ecològics o eficients ambientalment.
[més info...]