el meu compte   
Selecció d'idioma:   
Nova regulació sobre l’ús del carril BUS-VAO a la C-58 per a vehicles ECO: cal portar visible al vidre davanter, banda dreta inferior, algun dels distintius ambientals tipus 0, ECO o C (només gasolina Euro 6). Aquestes etiquetes substitueixen les anteriors etiquetes EcoviaT
[més info...]